www.aaorebro.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till AA i Örebro

 
AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemsskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AAkräver inga inträdes- eller medlemsavgifter.
Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

wwww

"- Det är inte mängden du dricker, hur ofta eller vilken sort du dricker,
som avgör om du är alkoholist eller inte.
Det är vad alkoholen gör med dig
som räknas."

 

 

 

 

Välkommen på ett öppet möte

.
Till ett öppet AA-möte är vem som helst välkommen som vill ta del av våra erfarenheter av alkoholism och hur vi tillfrisknat genom AA.

 
De flesta AA-möten är slutna möten för människor som vill ha en lösning på sitt alkoholproblem. Men många grupper anordnar regelbundet också öppna AA-möten.